The group.

Length (cm): 37.5, Width (cm): 55
10 days
1 item(s)
WC13XV

$620.00

The group. Help together, Strong together, Grow together, Happiness together. The developing idea for doing the best of "Simplicity art". Minimalism, Look moving but calm inside. ​ - ภาพนี้เป็นภาพที่ทดลองและศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบต่อไปในอนาคตครับ ​ การรวมกัน...
+

The group.

Help together, Strong together, Grow together, Happiness together. The developing idea for doing the best of "Simplicity art". Minimalism, Look moving but calm inside.

- ภาพนี้เป็นภาพที่ทดลองและศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบต่อไปในอนาคตครับ

การรวมกัน จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับการก้าวไปข้างหน้า หากเราสามัคคี ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ ความแข็งแกร่งของกลุ่มจะสะท้อนความแข็งแกร่งและความมั่นคงในชีวิตให้กับตัวเราเช่นเดียวกันครับ

Dimensions

Length (cm):
37.5
Width (cm):
55

Good to know