Nagaraja

Signature Siam Ask a question
10 จำนวนวัน
ใช้ราคาแบบคะแนน: 27000 คะแนน
1 รายการสินค้า
Ng001

$900.00

Nagaraja เป็นผลงานชิ้นเอกของ Kru Wutt ศิลปินที่รู้จักกันดีในวรรณคดีไทย Kagaraja เป็นราชาแห่ง Naga (ราชาแห่งงู) มือชิ้นนี้ทำด้วยมือและตกแต่งด้วยแผ่นทองคำพลอยและสเกลทำจากด้วงอัญมณี

ปริมาณต่ำสุดสำหรับ "Nagaraja" คือ 1.

+
Nagaraja เป็นผลงานชิ้นเอกของ Kru Wutt ศิลปินที่รู้จักกันดีในวรรณคดีไทย Kagaraja เป็นราชาแห่ง Naga (ราชาแห่งงู) มือชิ้นนี้ทำด้วยมือและตกแต่งด้วยแผ่นทองคำพลอยและสเกลทำจากด้วงอัญมณี

Good to know