Statuette Bouddha fabriquée en Thaïlande

WU-20484
$9.00
ความพร้อมใช้งาน: 1 รายการสินค้า
30 Days
+
Add to Wishlist เปรียบเทียบ
Thaimade
+66613508982
Ask a question
Delivery
Payment options
Our advantages

รูปปั้นขนาดเล็กนี้ทำจากเรซินแล้วปิดด้วยทองคำเปลว เป็นการผลิตในท้องถิ่นในเมืองเชียงใหม่ของเรา รูปปั้นถูกซื้อมา "เปล่า" แล้วตกแต่งด้วยมือ

Recommendation for purchase

40%

Based on 5 recommendations
2

Would you recommend this product?

ไม่พบโพสต์

เขียนรีวิว