คุณจะถูกคิดเงินเพิ่มสำหรับแผนนี้หลังจากฝ่ายบริหารอนุมัติบัญชีคู่ค้าของคุณ

 • ตัวเลือกที่ดีสุ

  Bronze

  $0.00per month

  สินค้า Unlimited

  ไม่จำกัด รายได้

  0% ค่าธรรมเนียมการโอน

  ร้านย่อยของคู่ค้า

 • Relax Edition, Fully managed store

  $0.00per month
  Just give us the informations we need (products, cost, description...) and we fully manage your store, you only have to ship your products when they are sold

  สินค้า Unlimited

  ไม่จำกัด รายได้

  17% ค่าธรรมเนียมการโอน

  ร้านย่อยของคู่ค้า