Eaglemoss Star Trek 033 CARDASSIAN HIDEKI CLASS

Used, Great Britain
lafactory.com Ask a question
30 จำนวนวัน
1 รายการสินค้า
eglst_33
-36%

$16.00

รายการราคา: $25.00
เรือทุกลำจะถูกบรรจุลงกล่องตามความต้องการของนิตยสารเมื่อเรามีมัน
+

ยาน Cardassian Hideki Class นั้นถูกใช้เป็นเรือจู่โจมเรือลาดตระเวนและกระสวยอวกาศ เล็กกว่าเรือลาดตระเวน Cardassian โดยทั่วไปแล้วเรือเหล่านี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สามถึงห้าคน เรือลำนั้นได้รับการพิจารณาว่าเทียบเท่ากับเรือใบระดับ Starfleet Danube แต่มีอาวุธที่หนักกว่าซึ่งให้พลังที่โดดเด่นเพียงพอในการใช้งานในการเคลื่อนที่ของกองทัพเรือ จัดส่งพร้อมกล่องเดิมเสมอ

Condition:
Used
Manufactured in:
Great Britain

ไม่พบโพสต์

เขียนรีวิว

Good to know